Hakkımızda
TEPE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş, 2013 yılı içerisinde Bilkent Holding bünyesinde faaliyetlerine başladı. Merkezi Ankara’da bulunan Tepe Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kısa sürede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Kocaeli/Gebze şubesini hayata geçirdi. 2017 yılı itibari ile Adana bölge şubemizde faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

Tepe OSGB; Ankara, Bolu, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Konya, Eskişehir, Çankırı, İzmit, İstanbul, Sakarya, Yalova, Bursa, Adana, Mersin, Niğde, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş illerinde hizmet sunmaktadır.

TEPE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş, 2013 yılı içerisinde Bilkent Holding bünyesinde faaliyetlerine başladı. Merkezi Ankara’da bulunan Tepe Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, kısa sürede 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Kocaeli/Gebze şubesini hayata geçirdi. 2017 yılı itibari ile Adana bölge şubemizde faaliyete geçmiş bulunmaktadır.

Hedefimiz
ISG hizmetlerinin düzenlenmesi ve kurumsallaşması

İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile işverenlerin Bakanlık kontrolünde kaliteli ve güvenceli bir şekilde bir araya gelmesinin sağlanması

İSG hizmetlerine erişimin artırılması, standartlaştırılması ve yaygınlaştırılması

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının asgari düzeye indirilmesi ve “güvenlik kültürü”nün oluşturulması

Bilkent Holding Topluluğu’nun, topluluk genelinde on yılı aşkın süredir uyguladığı İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarından gelen bilgi birikimini TEPE Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’ne entegre etmek

Amacımız
TEPE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ A.Ş olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize ederek, iş ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini artıran, işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlayacak projeleri yürütmek, İş sağılığı ve Güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol hizmetlerini uzmanları vasıtasıyla gerçekleştirmektir.

İş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık güvenlik şartlarının iyileştirilmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarından korunmayı, hizmet verdiği işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun gerekliliklerini yerine getirmeyi çalışmalarının esası olarak görmektedir.

Farkımız
Hizmet süreci hedeflerin belirlenmesi ile başlar. Bu hedeflere ulaşılması için hizmet verilen firmaya özel, uzun vadeli bir planlama yapılır ve yönetmelikler dahilindeki hizmetler için bir takvim hazırlanır.

Öncelikle kuruluşların risk değerlendirmeleri yapılır ve risk haritaları çıkarılır

Gerçekleştirilen saha denetim ziyaretleri ile kuruluşların risk haritalarında yer alan gelişmelerin takibi yapılır

Sadece eksiklerin tespitinde bulunulmaz, bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirilir ve uygulanması konusunda takip yapılır

Tepe İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş.

Bilkent Holding A.Ş. kuruluşudur.

  Üniversiteler Mahallesi 1601 Cad. No:4 Bilkent Çankaya / ANKARA

  0312 266 00 81   

  0312 266 00 87

  info@tepeisg.com.tr

   444 5 298